Giải Bài 48 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 160 cm và 120 cm (Hình 47). Tính chiều cao của hình thoi biết tỉ số giữa chiều cao và độ dài cạnh hình thoi là 24: 25.

Đề bài

Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 160 cm và 120 cm (Hình 47). Tính chiều cao của hình thoi biết tỉ số giữa chiều cao và độ dài cạnh hình thoi là 24: 25.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích hình thoi

Tính chiều cao hình thoi

Lời giải chi tiết

Diện tích hình thoi là:

160.120 : 2 = 9600 (cm2)

Tỉ số giữa chiều cao và độ dài cạnh hình thoi là 24: 25 nên ta coi chiều cao bằng 24a , độ dài cạnh hình thoi là 25a

Ta được 24a.25a = 9600

a2 = 16 nên a = 4 cm

Vậy chiều cao của hình thoi là 24.4 = 96 cm


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí