Giải Bài 51 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong giờ thảo luận nhóm, ba bạn Hùng, Kiên, Minh phát biểu như sau:

-Bạn Hùng nói: “ Hình thoi chỉ có tâm đối xứng và không có trục đối xứng”.

-Bạn Kiên nói: “ Hình chữ nhật không có tâm đối xứng và chỉ có trục đối xứng.”

-Bạn Minh phát biểu: “ Hình vuông có cả tâm đối xứng và trục đối xứng.”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm trục đối xứng, tâm đối xứng của các hình

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng nói sai vì hình thoi có cả trục đối xứng và tâm đối xứng

Bạn Kiên nói sai vì hình chữ nhật có cả trục đối xứng và tâm đối xứng

Bạn Minh nói đúng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu