Giải Bài 55 trang 119 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Trong các biển báo giao thông ở hình 53, biển báo nào không có tâm đối xứng? a) Biển báo cấm đi ngược chiều (Hình 53a): báo đường cấm các loại xe(cơ giới, thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định. b) Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe (Hình 53b): Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định. c) Biển báo cấm sử dụng còi (Hình 53c): cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. d) Biển báo cấm rẽ phải (Hình

Đề bài

Trong các biển báo giao thông ở hình 53, biển báo nào không có tâm đối xứng?

a)     Biển báo cấm đi ngược chiều (Hình 53a): báo đường cấm các loại xe(cơ giới, thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định.

b)    Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe (Hình 53b): Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường đặt biển, trừ các loại xe ưu tiên theo quy định.

c)     Biển báo cấm sử dụng còi (Hình 53c): cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

d)    Biển báo cấm rẽ phải (Hình 53d): cấm các loại xe ( cơ giới, thô sơ) rẽ phải ở những vị trí đường giao nhau  trừ các loại xe ưu tiên theo quy định.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O nằm trong hình là tâm đối xứng của hình nếu khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay)

 

Lời giải chi tiết

Hình 53c, 53d không có tâm đối xứng


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí