Giải Bài 47 trang 118 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình thoi ABCD và hình bình hành EGCH (Hình 46). Chứng tỏ rằng diện tích phần gạch chéo bằng diện tích tứ giác AEHD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có diện tích 2 tam giác ABC và ACD bằng nhau, diện tích 2 tam giác EGC và EHC bằng nhau

Nếu a = c, b = d thì a – d = b – c

Lời giải chi tiết

Ta có: SABC = SACD ; SEGC = SEHC

Nên SABC – SEGC = SACD - SEHC

Vậy diện tích phần gạch chéo bằng diện tích tứ giác AEHD.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu