Giải Bài 35 trang 115 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong các biển báo giao thông Hình 36, biển báo nào không có trục đối xứng?

a)     Biển báo đường bị hẹp cả hai bên (Hình 36a);

b)    Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn ( Hình 36b)

c)     Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (Hình 36c)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng d là trục đối xứng của hình khi d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau

 

Lời giải chi tiết

Biển báo ở hình 36c và 36d không có trục đối xứng


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu