Giải bài 51 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 41, hãy nêu:

a) Năm cặp đường thẳng cắt nhau

b) Cặp đường thẳng song song

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau.

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

a) Năm cặp đường thẳng cắt nhau: AB và BD, AC và CK, AD và BI, AE và CK, AI và EK

b) Cặp đường thẳng song song: BI và CK


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu