Giải bài 91 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Điền vào ô trống trong bảng sau:

Phép tính

Ước lượng kết quả

Đáp số đúng

\(6,9.72:24\)

 

 

\(0,38.0,45:0,95\)

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Ước lượng từng số hạng trong phép tính rồi tính

Bước 2: Tính kết quả đúng

Lời giải chi tiết

Phép tính

Ước lượng kết quả

Đáp số đúng

\(6,9.72:24\)

\(7.70:25 = 19,6\)

\(20,7\)

\(0,38.0,45:0,95\)

\(0,4.0,5:1 = 0,2\)

\(0,18\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu