Giải bài 39 trang 40 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{5}{{12}} + \frac{{21}}{8}.\frac{1}{{14}}\)

b) \(\frac{8}{{15}}.\frac{3}{{64}} - \frac{{13}}{{25}}.\)

c) \(\left( {\frac{{19}}{{21}} - \frac{2}{3}} \right).\frac{{28}}{{10}}\)

d) \(\left( {1 - \frac{5}{{17}}} \right).\left( {\frac{3}{8} - \frac{{{5^2}}}{{24}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân phân số:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\;\;(b \ne 0,d \ne 0)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{5}{{12}} + \frac{{21}}{8}.\frac{1}{{14}} = \frac{5}{{12}} + \frac{3}{{16}} = \frac{20}{{48}} + \frac{9}{{48}} = \frac{{29}}{{48}}\)

b) \(\frac{8}{{15}}.\frac{3}{{64}} - \frac{{13}}{{25}} = \frac{{8.3}}{{15.64}} - \frac{{13}}{{25}} = \frac{1}{{40}} - \frac{{13}}{{25}} \\= \frac{5}{{200}} - \frac{{104}}{{200}} = \frac{{ - 99}}{{200}}\)

c) \(\left( {\frac{{19}}{{21}} - \frac{2}{3}} \right).\frac{{28}}{{10}} = \left( {\frac{{19}}{{21}} - \frac{{14}}{{21}}} \right).\frac{{28}}{{10}} = \frac{5}{{21}}.\frac{{14}}{{5}} \\= \frac{2}{3}\)

d) \(\left( {1 - \frac{5}{{17}}} \right).\left( {\frac{3}{8} - \frac{{{5^2}}}{{24}}} \right) = \left( {\frac{{17}}{{17}} - \frac{5}{{17}}} \right).\left( {\frac{9}{{24}} - \frac{{25}}{{24}}} \right) \\= \frac{{12}}{{17}}.\frac{{ - 16}}{{24}} = \frac{{ - 8}}{{17}}\)


Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.