Giải bài 42 trang 41 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một chiếc máy tự động kiểm tra linh kiện điện tử cứ \(\frac{{16}}{{25}}\) giây thì kiểm tra được 1 linh kiện. Trong 1 giờ máy tự động kiểm tra được bao nhiêu linh kiện điện tử?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi 1 giờ = 3600 giây.

Quy tắc nhân phân số:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\;\;(b \ne 0,d \ne 0);\;\;\;m.\frac{a}{b} = \frac{a}{b}.m = \frac{{a.m}}{b}\)

Lưu ý: Kết hợp với rút gọn phân số, hai phân số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Đổi 1 giờ = 3600 giây.

Cách 1:

Vì cứ \(\frac{{16}}{{25}}\) giây thì kiểm tra được 1 linh kiện nên 1 giây thì kiểm tra được \(\frac{{25}}{{16}}\) linh kiện

Vậy trong 1 giờ máy tự động kiểm tra được số linh kiện điện tử là:

\(\frac{{25}}{{16}}.3600 = 5625\)(linh kiện)

Cách 2:

Trong 1 giờ máy tự động kiểm tra được số linh kiện điện tử là:

\(3600:\frac{{16}}{{25}} = 5625\)(linh kiện)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu