Giải bài 50 trang 42 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Tính

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Tính

a) \(\frac{{\frac{3}{5} + \frac{3}{{27}} - \frac{3}{9} - \frac{3}{{11}}}}{{\frac{4}{5} + \frac{4}{{27}} - \frac{4}{9} - \frac{4}{{11}}}}\)

b) \(\frac{{5 - \frac{5}{3} - \frac{5}{{27}}}}{{8 - \frac{8}{3} - \frac{8}{{27}}}}:\frac{{15 + \frac{{15}}{{121}} - \frac{{15}}{{11}}}}{{16 + \frac{{16}}{{121}} - \frac{{16}}{{11}}}}\)

c) \(\frac{1}{2}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 3}}{2}} \right):\frac{4}{3}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 5}}{4}} \right):\frac{6}{5}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 7}}{6}} \right):...:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 101}}{{100}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đặt các thừa số chung để rút gọn

b) Đặt các thừa số chung để rút gọn

c) Nhân các tử số với nhau, các mẫu số với nhau. Rút gọn thừa số chung ở từ và mẫu.

Lưu ý:

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{\frac{3}{5} + \frac{3}{{27}} - \frac{3}{9} - \frac{3}{{11}}}}{{\frac{4}{5} + \frac{4}{{27}} - \frac{4}{9} - \frac{4}{{11}}}} = \frac{{3.\left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{{27}} - \frac{1}{9} - \frac{1}{{11}}} \right)}}{{4.\left( {\frac{1}{5} + \frac{1}{{27}} - \frac{1}{9} - \frac{1}{{11}}} \right)}} = \frac{3}{4}\)

b) \(\frac{{5 - \frac{5}{3} - \frac{5}{{27}}}}{{8 - \frac{8}{3} - \frac{8}{{27}}}}:\frac{{15 + \frac{{15}}{{121}} - \frac{{15}}{{11}}}}{{16 + \frac{{16}}{{121}} - \frac{{16}}{{11}}}} = \frac{{5.\left( {1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{{27}}} \right)}}{{8.\left( {1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{{27}}} \right)}}:\frac{{15.\left( {1 + \frac{1}{{121}} - \frac{1}{{11}}} \right)}}{{16.\left( {1 + \frac{1}{{121}} - \frac{1}{{11}}} \right)}} = \frac{5}{8}:\frac{{15}}{{16}} = \frac{5}{8}.\frac{{16}}{{15}} = \frac{2}{3}\)

c)

\(\begin{array}{l}\frac{1}{2}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 3}}{2}} \right):\frac{4}{3}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 5}}{4}} \right):\frac{6}{5}:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 7}}{6}} \right):...:\left( {{\kern 1pt} \frac{{ - 101}}{{100}}} \right) = \frac{1}{2}.\left( {{\kern 1pt} \frac{2}{{ - 3}}} \right).\frac{3}{4}.\left( {{\kern 1pt} \frac{4}{{ - 5}}} \right).\frac{5}{6}.\left( {{\kern 1pt} \frac{6}{{ - 7}}} \right)...\left( {{\kern 1pt} \frac{{100}}{{ - 101}}} \right)\\ = \frac{{1.2.3.4.5.6....100}}{{2.( - 3).4.( - 5).6.( - 7)...( - 101)}} = \frac{{1.2.3.4.5.6....100}}{{2.( - 3).4.( - 5).6.( - 7)...( - 101)}} = \frac{{1.2.3.4.5.6...100}}{{2.3.4.5.6.7...101}} = \frac{1}{{101}}\end{array}\)

Vì có chẵn số âm nên khi lấy tích ta bỏ các dấu âm đi.


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.