Giải Bài 21 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho 2 021 số tự nhiên, trong đó tổng của năm số bất kì đều là một số lẻ. Hỏi tổng của 2 021 số tự nhiên đó là số lẻ hay số chẵn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng của k số( k là số lẻ) là số lẻ thì trong số k số đó có số lẻ

Tổng của n số (n là số chẵn) các số lẻ là 1 số chẵn

Lời giải chi tiết

Do tổng của 5 số bất kì trong số 2 021 số tự nhiên đã cho đều là số lẻ nên trong 2 021 số đó có ít nhất 1 số lẻ. Ta gọi số lẻ đó là x.

2 020 số còn lại ta chia thành các nhóm , mỗi nhóm có 5 số thì có 2 020 : 5 = 404 nhóm

Tất cả 404 nhóm đó đều là số lẻ (vì mỗi nhóm đều là tổng của 5 số tự nhiên trong số 2 021 số ban đầu).

Tổng của 404 số lẻ là số chẵn nên tổng của 2 020 số này là số chẵn

Như vậy, tổng của 2 021 số đã cho là số lẻ ( do là tổng của 1 số lẻ với 1 số chẵn)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải Bài 22 trang 12 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trên bảng có bộ ba số 2,6,9. Cứ sau mỗi phút, người ta thay đồng thời mỗi số trên bảng bằng tổng của hai số còn lại thì được bộ ba số mới. Nếu cứ làm như vậy, sau 30 phút thì hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong bộ ba số trên bảng bằng bao nhiêu?

 • Giải Bài 20 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ “ Trái tim cho em”. Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá với giá dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất là 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?

 • Giải Bài 19 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trong bảng dưới đây có ghi tổng diện tích và diện tích biển của các kho bảo tồn biển Nam Yết, Lý Sơn, Hải Vân – Sơn Chà: a) Tổng diện tích khu bảo tồn biển Hải Vân – Sơn Chà ít hơn tổng diện tích khu bảo tồn biển Nam Yết bao nhiêu héc – ta? b) Diện tích biển của khu bảo tồn biển Nam Yết nhiều hơn tổng diện tích biển của hai khu bảo tồn biển Lý Sơn và Hải Vân – Sơn Chà bao nhiêu héc – ta?

 • Giải Bài 18 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tìm chữ số x, biết: a) 534 + 1 226 < x80x< 635 + 1 167; b) 197 <=xx+xx < 199

 • Giải Bài 17 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tính bằng cách tách một số hạng thành tổng của hai số hạng khác( theo mẫu): Mẫu: 185 + 1 005 = 185 + (1 000 +5) = (185 + 5) +1 000 = 190 +1 000 = 1 190. a) 79 + 1 011; b) 292 + 20 008 + 250; c) 1 811 +15 + 189 + 185.

 • Giải Bài 16 trang 11 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Tính một cách hợp lí: a) 17 +188 + 183; b) 122 + 2 116 +278 + 84; c) 11 + 13 + 15 + 17 +19.

 • Giải Bài 15 trang 10 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội theo thứ tự nằm trên quốc lộ 1A. Số liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên Quốc lộ 1A: Quãng đường Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn dài khoảng 16 km, Quãng đường Lạng Sơn- Bắc Ninh dài khoảng 123 km; Quãng đường Bắc Ninh – Hà Nội dài khoảng 31 km. Tính độ dài các quãng đường Hà Nội – Lạng Sơn, Bắc Ninh – Cửa khẩu Hữu Nghị trên Quốc lộ 1A.