Giải Bài 8 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Lớp 6A có 15 học sinh thích môn Ngữ văn, 20 học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Ngữ văn hoặc môn Toán có 8 học sinh thích cả 2 môn Ngữ văn và Toán. Ngoài ra, trong lớp vẫn còn có 10 học sinh không thích môn nào ( trong cả hai môn Ngữ văn và Toán). Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý số học sinh thích cả 2 môn đã được tính 2 lần thích Ngữ văn và Toán

Số học sinh của lớp 6A = Số học sinh thích môn học + số học sinh không thích môn nào

Lời giải chi tiết

Số học sinh thích Ngữ văn và Toán là:

15+20=35 (học sinh)

Tuy nhiên, trong số 35 bạn này, đã có 8 bạn được vừa được tính là thích Ngữ văn, vừa được tính là thích Toán nên số học sinh có thích môn Ngữ văn hoặc Toán hoặc cả 2 môn là:

35 – 8 =27 (học sinh)

Số học sinh của lớp 6A là:

27 + 10 = 37 (học sinh)


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu
 • Giải Bài 7 trang 7 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó: a) A={13; 15; 17; ..; 29}; b) B={22; 24; 26;…; 42}; c) C={7; 11; 15; 19; 23; 27}; d) D={4; 9; 16; 25; 36; 49}.

 • Giải Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10} b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23} c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0} d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

 • Giải Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A={x| x là số tự nhiên chẵn, 20 < x < 35}; b) B={x| x là số tự nhiên lẻ, 150 nhỏ hơn hoặc bằng x < 160}

 • Giải Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Khi bố chở bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như Hình 1 Tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

 • Giải Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.