Giải Bài 1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau:

a)     A là tập hợp các ngày trong tuần

b)    B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ “HAM HỌC”

c)     C là tập hợp các chữ số xuất hiện trong số 303 530.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử, mỗi phần tử chỉ liệt kê 1 lần

Lời giải chi tiết

a)     Các phần tử của tập hợp A là: thứ 2; thứ 3; thứ 4; thứ 5; thứ 6; thứ 7; chủ nhật

b)    Các phần tử của tập hợp B là: H; A; M; O; C

c)     Các phần tử của tập hợp C là: 3; 0; 5.


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu
 • Giải Bài 2 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Cho tập hợp A={0;1;2;x;y} và B={3; m;n;p}. Chọn kí hiệu

 • Giải Bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Hiện nay các nước trên thế giới có xu hướng sản xuất năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng địa nhiệt vì tiết kiệm và không gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam chúng ta cũng đã sản xuất nguồn năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời. Trong các dạng năng lượng đã nêu, hãy viết tập hợp X gồm các dạng năng lượng tái tạo trên thế giới và tập hợp Y gồm các dạng năng lượng tái tạo mà Việt Nam sản xuất.

 • Giải Bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Khi bố chở bạn Linh rẽ vào một đoạn đường, bạn Linh nhìn thấy ba biển báo giao thông như Hình 1 Tìm hiểu về các biển báo giao thông trên, rồi viết tập hợp A gồm các loại phương tiện được phép lưu thông và tập hợp B gồm các phương tiện không được phép lưu thông trên đoạn đường đó dưới dạng liệt kê các phần tử của tập hợp

 • Giải Bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) A={x| x là số tự nhiên chẵn, 20 < x < 35}; b) B={x| x là số tự nhiên lẻ, 150 nhỏ hơn hoặc bằng x < 160}

 • Giải Bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6 - Cánh diều

  Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a) C= {x|x là số tự nhiên, x+3 =10} b) D= {x|x là số tự nhiên, x – 12 =23} c) E= {x|x là số tự nhiên, x : 16 =0} d) G= {x|x là số tự nhiên, 0: x = 0}

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.