Giải Bài 7 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một miếng tôn có dạng hình vuông với độ dài cạnh (tính theo đơn vị đề-xi-mét) là số tự nhiên và số đo diện tích (tính theo đơn vị đề-xi-mét vuông) là số tự nhiên có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4. Độ dài cạnh của miếng tôn đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm độ dài cạnh của miếng tôn từ diện tích của miếng tôn

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài cạnh của miếng tôn là a (dm) ( a là số tự nhiên)

Vì số đo diện tích (tính theo đơn vị đề-xi-mét vuông) là số tự nhiên có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4 nên a2 là số tự nhiên có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4. Chỉ có số 64 là số có 2 chữ số có chữ số hàng đơn vị là 4 và là bình phương của một số tự nhiên.

Vậy diện tích của miếng tôn là 64 = 82 dm2 nên độ dài cạnh của miếng tôn là 8 dm


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu