Giải bài 64 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho \(x < b\) và \(b < 1,25\). Tìm số tự nhiên , với \(b\)là số tự nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để so sánh số tự nhiên với số thập phân dương: Ta so sánh số tự nhiên (a) đó với phần nguyên (b) của số thập phân

Nếu \(a > b\) thì số tự nhiên > số thập phân dương

Nếu \(a \le b\) thì số tự nhiên < số thập phân dương

Lời giải chi tiết

Vì \(b < 1,25\) nên \(b = 0\) hoặc \(b = 1\)

+ Với \(b = 0\): là số tự nhiên nhỏ nhất nên không có số tự nhiên \(x\) sao cho \(x < b\)

+ Với \(b = 1\): Vì \(x\) là số tự nhiên nhỏ hơn \(b\) nên \(x = 0\)

Vậy \(x = 0\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu