Giải bài 57 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Tìm điều kiện của số tự nhiên n để phân số (n+2)/300 viết được dưới dạng phân số thập phân.

Đề bài

Tìm điều kiện của số tự nhiên n để phân số \(\frac{{n + 2}}{{300}}\) viết được dưới dạng phân số thập phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để viết được dưới dạng phân số thập phân thì mẫu số phải là một bội khác 0 của 10, hay tử số và mẫu số cùng chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{n + 2}}{{300}} = \frac{{n + 2}}{{3.100}}\)

Do đó để viết được dưới dạng phân số thâp phân thì tử số cũng chia hết cho 3

Hay \(n + 2\) chia hết cho 3

\(\begin{array}{l} \Rightarrow n + 2 = 3k;\;k \in N\\ \Rightarrow n = 3k - 2;\;k \in N*\end{array}\)

(vì n là số tự nhiên)

Vậy \(n = 3k - 2;\;k \in N*\)


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí