Giải Bài 74 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một cửa hàng mĩ phẩm miễn thuế ở sân bay có khuyến mãi như sau: Khách cứ mua 10 hộp mĩ phẩm thì được tặng 1 hộp. Mỗi hộp có giá 53 USD. Công ty A mua 48 hộp mĩ phẩm ở cửa hàng đó. Hỏi số USD công ty A phải trả để mua 48 mĩ phẩm trên có chia hết cho 5 không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số hộp mĩ phẩm thực chất phải bỏ tiền mua

Tính số tiền công ty cần trả

+ Số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

Lời giải chi tiết

Do cứ mua 10 hộp thì được tặng 1 hộp nên nếu mua 40 hộp thì được tặng 4 hộp. Do vậy, số hộp mà công ty phải trả tiền là: 48 – 4 = 44 (hộp)

Số tiền mà công ty phải trả là:

44. 53  = 2 332 (USD)

Vì 2 332 có chữ số tận cùng là 2( khác 0, 5) nên 2 332 không chia hết cho 5.

Vậy số USD công ty A phải trả để mua 48 mĩ phẩm trên không chia hết cho 5


Bình chọn:
4.3 trên 18 phiếu