Giải Bài 128 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a)     56:4+4.(40 – 25) + 2 000: 2 – 15. 12

b)    140. (53 – 53: 52) – 36:34 – 15.11.(12 – 9)

c)     784: {300:[536 – (23.3.29 – 174)+50]+62}

d)    34 567 – [4.(73 – 69)3 -82. (102 – 98)]2

e)     527 + {[2 . (2.23 + 32 +42 – 52) +6780]3 : 332}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý thứ tự thực hiện phép tính

+ Đối với biểu thức có ngoặc thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước

+ Đối với biểu thức không có ngoặc thì thực hiện phép tính lũy thừa trước rồi nhân, chia rồi đến cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a)     56:4+4.(40 – 25) + 2 000: 2 – 15. 12

= 14 + 4. 15 +1 000 – 180

= 14+60+1 000 – 180

= 894;

b)    140. (53 – 53: 52) – 36:34 – 15.11.(12 – 9)

= 140. (53 – 5) – 32 – 15.11.3

= 140.(125 – 5) – 9 – 165.3

= 140. 120 – 9 – 495

= 16 800 – 9 – 495

= 16 296;

c)     784: {300:[536 – (23.3.29 – 174)+50]+62}

 = 784 : {300 : [536 – (8.3.29 – 174) +1 ] + 36}

 = 784 : {300 : [ 536 – (696 – 174) + 1]+36}

= 784 : {300 : [536 – 522 +1] +36}

= 784 : (300: 15 +36)

= 784: (20+36)

= 784 : 56

= 14

d)    34 567 – [4.(73 – 69)3 -82. (102 – 98)]2

= 34 567 – [ 4. 43 – 82 .4]2

= 34 567 – (4.64 – 64.4)2

= 34 567 – 0

= 34 567

e)     527 + {[2 . (2.23 + 32 +42 – 52) +6780]3 : 332}

= 527 + {[2. (16+9+16 – 25) +1]3 : 332}

= 527 + {2. 16+1}3:332

= 527 + (333 :332)

= 527 +33

= 560


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.