Giải Bài 131 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Số tự nhiên A có hai chữ số thỏa mãn A chia cho 9 dư 1 và chia cho 10 dư 3. Khi đó, A chia cho 13 có số dư là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số có 2 chữ số chia cho 9 dư 1 và chia cho 10 dư 3. Từ đó tìm được A.

Thực hiện phép chia A cho 13, tìm ra số dư

Lời giải chi tiết

Các số có 2 chữ số chia cho 9 dư 1 là: 10;19;28;37;46;55;64;73;82;91.

Các số có 2 chữ số chia cho 10 dư 3 là: 13;23;33;43;53;63;73;83;93.

Vậy A= 73

Ta có A chia 13 dư 8

Vậy A chia cho 13 có số dư là 8


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu