Giải Bài 134 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Minh dùng tờ tiền mệnh giá 200 000 đồng để mua một quyển truyện 17 000 đồng. Cô bán hàng có các tờ tiền mệnh giá 50 000 đồng, 20 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng, 2 000 đồng, 1 000 đồng. Bạn Minh nhận được ít nhất bao nhiêu tờ tiền từ cô bán hàng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền cô bán hàng trả lại cho Minh

Số tờ tiền ít nhất khi các tờ tiền có mệnh giá lớn càng nhiều càng tốt

Lời giải chi tiết

Số tiền cô bán hàng trả lại cho Minh là:

200 000 – 17 000 = 183 000 (đồng)

Để bạn Minh nhận được số tờ tiền ít nhất thì các tờ tiền có mệnh giá lớn càng nhiều càng tốt. Khi đó,

Số tiền được trả lại gồm 3 tờ mệnh giá 50 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 20 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 2 000 đồng, 1 tờ mệnh giá 1 000 đồng.

Vậy bạn Minh nhận được ít nhất 3+1+1+1+1 = 7 tờ tiền từ cô bán hàng

 


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu