Giải Bài 133 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Trong một kì Á vận hội có 216 vận động viên tranh tài ở bộ môn chạy 100 m. Có 6 đường chạy nên chỉ có 6 vận động viên tranh tài mỗi lượt đua. Kết thúc mỗi lượt đua, 5 người thua cuộc sẽ bị loại và chỉ có duy nhất một người chiến thắng được tham gia ở các vòng đua sau. Cần phải tổ chức bao nhiêu lượt đua để tìm được nhà vô địch?

Đề bài

Trong một kì Á vận hội có 216 vận động viên tranh tài ở bộ môn chạy 100 m. Có 6 đường chạy nên chỉ có 6 vận động viên tranh tài mỗi lượt đua. Kết thúc mỗi lượt đua, 5 người thua cuộc sẽ bị loại và chỉ có duy nhất một người chiến thắng được tham gia ở các vòng đua sau. Cần phải tổ chức bao nhiêu lượt đua để tìm được nhà vô địch?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số lượt đua ở từng vòng

Lời giải chi tiết

Số lượt đua của vòng 1 là:

216:6 = 36 (lượt)

Tức là sau vòng 1 có 36 vận động viên thi vòng 2

Số lượt đua của vòng 2 là:

36:6 = 6 (lượt)

Tức là sau vòng 2 có 6 vận động viên thi vòng 3

Số lượt đua của vòng 3 là:

6:6= 1 (vòng)

Khi đó đã tìm được nhà vô địch.

Vậy số lượt đua cần tổ chức để tìm được nhà vô địch là:

36+6+1 = 43 (lượt)


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí