Giải bài 19 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Lúc 7 giờ 15 phút, một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 1 giờ 20 phút. Xe máy đến B lúc mấy giờ? Viết kết quả dưới dạng hỗn số với đơn vị giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính giờ mà xe máy đến B

Bước 2: Đổi thời gian về đơn vị giờ, lưu ý: 1 phút = \(\frac{1}{{60}}\) giờ.

Số lần màu A xuất hiện : Tổng số lần lấy nơ trong hộp.

Lời giải chi tiết

Xe máy đến B lúc: 7 giờ 15 phút + 1 giờ 20 phút = 8 giờ 35 phút.

8 giờ 35 phút = \(8 + \frac{{35}}{{60}}\) giờ = \(8 + \frac{7}{{12}}\) giờ = \(8\frac{7}{{12}}\) giờ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu