Giải bài 25 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Theo một thống kê, trong tổng số lượng sách được người đọc yêu thích: sách kĩ năng sống chiếm \(\frac{1}{4}\); sách văn học chiếm \(\frac{3}{{20}}\); sách nuôi dạy con chiếm \(\frac{3}{{25}}\); sách khoa học công nghệ chiếm \(\frac{{31}}{{100}}\); sách kinh doanh đầu tư chiếm \(\frac{{17}}{{100}}\). Sách nào được nhiều bạn đọc yêu thích nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh 2 hay nhiều phân số, ta có 3 cách sau:

Cách 1: Đưa về cùng một mẫu số dương, rồi so sánh tử số: phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Cách 2: Đưa về cùng một tử số âm rồi so sánh mẫu số. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì lớn hơn.

Cách 3: So sánh phần bù. Phân số nào có phần bù lớn hơn thì nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{1}{4} = \frac{{25}}{{100}};\frac{3}{{20}} = \frac{{15}}{{100}};\frac{3}{{25}} = \frac{{12}}{{100}}\);

Mà: \(12 < 15 < 17 < 25 < 31 <  \Rightarrow \frac{{12}}{{100}} < \frac{{15}}{{100}} < \frac{{17}}{{100}} < \frac{{25}}{{100}} < \frac{{31}}{{100}}\)

hay \(\frac{3}{{25}} < \frac{3}{{20}} < \frac{{17}}{{100}} < \frac{1}{4} < \frac{{31}}{{100}}\)

Vậy sách được nhiều bạn đọc yêu thích nhất là Sách khoa học công nghệ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu