Giải bài 21 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hai người cùng đi quãng đường như nhau từ nhà đến siêu thị. Người thứ nhất đi hết 32 phút, người thứ hai đi hết 48 phút. Biết rằng vận tốc của mỗi người không đổi.

a) So sánh quãng đường người thứ nhất đi trong 20 phút với quãng đường người thứ hai đi trong 25 phút.

b) Người thứ hai phải đi trong bao lâu để được quãng đường bằng người thứ nhất đi trong 24 phút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính quãng đường mà mỗi người đi được trong 1 phút.

a) so sánh quãng đường đi được.

b) Tính quãng đường người thứ 2 cần đi, rồi chia cho quãng đường mà mỗi phút người đó đi được.

Lời giải chi tiết

Vì người thứ nhất đi hết 32 phút, nên mỗi phút người thứ nhất đi được: \(\frac{1}{{32}}\)quãng đường.

Vì người thứ hai đi hết 48 phút, nên mỗi phút người thứ nhất đi được: \(\frac{1}{{48}}\)quãng đường.

a) Quãng đường người thứ nhất đi trong 20 phút là: \(\frac{{20}}{{32}} = \frac{5}{8}\) quãng đường.

Quãng đường người thứ hai đi trong 25 phút là: \(\frac{{25}}{{48}}\) quãng đường.

Vì  \(\frac{5}{8} = \frac{{30}}{{48}} > \frac{{25}}{{48}}\) nên quãng đường người thứ nhất đi được lớn hơn.

b) Quãng đường người thứ nhất đi trong 24 phút là: \(\frac{{24}}{{32}} = \frac{3}{4}\) quãng đường

Thời gian để người thứ 2 đi được quãng đường đó là: \(\frac{3}{4}:\frac{1}{{48}} = 36\)(phút)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu