Giải bài 20 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Các bạn Đức, Hoà, Bình tham gia một cuộc thi chạy 100 m. Bạn Đức chạy mất \(\frac{3}{{10}}\) phút, ban Hoà chạy mất \(\frac{7}{{15}}\) phút, bạn Bình chạy mất \(\frac{7}{{30}}\) phút. Bạn nào chạy nhanh nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các phân số \(\frac{3}{{10}}\); \(\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{7}{{30}}\). Bạn nào chạy nhanh nhất nếu phân số tương ứng nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{3}{{10}} = \frac{9}{{30}} > \frac{7}{{30}}\) và  \(\frac{7}{{15}} > \frac{7}{{30}}\) vì 15 < 30.

Vậy phân số \(\frac{7}{{30}}\) nhỏ nhất hay bạn Bình chạy nhanh nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu