Giải bài 120 trang 59 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong tháng khuyến mại, một cửa hàng thông báo như sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giá sau giảm = Giá niêm yết – Số tiền giảm

Số tiền giảm = Giá niêm yết . Phần trăm giảm tương ứng

Lời giải chi tiết

a) Máy xay sinh tố:

Số tiền được giảm là: \(430\,000.31\%  = 133\,300\)(đồng)

Giá sau giảm là: \(430\,000 - 133\,300\, = 296\,700\) (đồng)

b) Máy sấy tóc:

Số tiền được giảm là: \(280\,000.29\%  = 81\,200\)(đồng)

Giá sau giảm là: \(280\,000 - 81\,200\, = 198\,800\)(đồng)

c) Ấm siêu tốc 1,5 l:

Số tiền được giảm là: \(990\,000.31\%  = 306\,900\)(đồng)

Giá sau giảm là: \(430\,000 - 306\,900\, = 683\,100\)(đồng)

d) Đèn sưởi nhà tắm:

Số tiền được giảm là: \(550\,000.11\%  = 60\,500\)(đồng)

Giá sau giảm là: \(550\,000 - 60\,500\, = 489\,500\)(đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu