Giải bài 117 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi được 6 030 000 đồng.

a) Tính lãi suất tiết kiệm một tháng

b) Với mức lãi suất tiết kiệm nhuư thế, nếu người đó gửi 6 000 000 đồng trong hai tháng thì rút ra cả gốc và lãi được tất cả bao nhiêu tiền? Biết rằng tiền gốc và lãi sau tháng thứ nhất được gửi vào tháng thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\frac{m}{n}\)

Tìm \(\frac{m}{n}\) của a, ta tính: \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) Số tiền lãi sau một tháng là: \(6\,030\,000 - 6\,000\,000 = 30\,000\)(đồng)

Vậy lãi suất tiết kiệm là: \(30\,000:6\,000\,000.100\%  = 0,5\% \)

b)

Số tiền lãi của tháng thứ 2 là: \(6\,030\,000.0,5\%  = 30\,150\)(đồng)

Sau tháng thứ 2 cả tiền gửi và tiền lãi là: \(6\,030\,000 + 30\,150 = 6\,060\,150\)(đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu