Giải bài 112 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Số học sinh trong lớp khoảng 35 đến 50 em. Trong bài kiểm tra môn Tiếng Anh đầu năm, \(\frac{1}{7}\)số học sinh đạt loại giỏi, \(\frac{1}{3}\) số học sinh đạt loại khá, \(\frac{1}{3}\) số học sinh đạt loại trung bình, còn lại đạt loại dưới trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Số học sinh mỗi loại là số tự nhiên, nên số học sinh phải chia hết cho 3 và 7. Từ đó suy ra số học sinh.

Bước 2: Tính số học sinh mỗi loại

Lời giải chi tiết

Gọi số học sinh của lớp là x ( học sinh) (x \(\in N^*\))

Vì số học sinh mỗi loại là số tự nhiên nên \(\frac{1}{7}x; \frac{1}{3}x\) là số tự nhiên, nên x chia hết cho 3 và 7.

Hay x \(\in\) BC(3,7)={0;21;42;63;...}

Mà số học sinh trong lớp khoảng 35 đến 50 em.

Vậy số học sinh trong lớp là 42 em.

Số học sinh đạt loại giỏi là: \(42.\frac{1}{7} = 6\) (học sinh)

Số học sinh đạt loại khá là: \(42.\frac{1}{3} = 14\)(học sinh)

Số học sinh đạt loại trung bình là: \(42.\frac{1}{3} = 14\)(học sinh)

Số học sinh đạt loại dưới trung bình là: \(42 - 6 - 14 - 14 = 8\)(học sinh)


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.