Giải bài 112 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Số học sinh trong lớp khoảng 35 đến 50 em. Trong bài kiểm tra môn Tiếng Anh đầu năm, \(\frac{1}{7}\)số học sinh đạt loại giỏi, \(\frac{1}{3}\) số học sinh đạt loại khá, \(\frac{1}{3}\) số học sinh đạt loại trung bình, còn lại đạt loại dưới trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Số học sinh mỗi loại là số tự nhiên, nên số học sinh phải chia hết cho 3 và 7. Từ đó suy ra số học sinh.

Bước 2: Tính số học sinh mỗi loại

Lời giải chi tiết

Vì số học sinh mỗi loại là số tự nhiên, nên số học sinh phải chia hết cho 3 và 7.

Hay số học sinh là một bội của 21

Mặt khác số học sinh trong lớp khoảng 35 đến 50 em. Vậy số học sinh trong lớp là 42 em

Số học sinh đạt loại giỏi là: \(42.\frac{1}{7} = 6\) (học sinh)

Số học sinh đạt loại khá là: \(42.\frac{1}{3} = 14\)(học sinh)

Số học sinh đạt loại trung bình là: \(42.\frac{1}{3} = 14\)(học sinh)

Số học sinh đạt loại dưới trung bình là: \(42 - 6 - 14 - 14 = 8\)(học sinh)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu