Giải bài 110 trang 57 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, công viên Đầm Sen là một trong những công viên văn hoá ở nước ta. Tổng diện tích của công viên là 50 ha, trong đó \(\frac{1}{5}\)diện tích là mặt nước, \(\frac{3}{5}\) diện tích là cây xanh và vườn hoa, \(\frac{3}{{100}}\) diện tích  của phần đất còn lại là Thuỷ Cung của công viên. Tính diện tích Thuỷ Cung của công viên Đầm Sen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính diện tích mặt nước, diện tích cây xanh. (tính \(\frac{m}{n}\) của a là \(a.\frac{m}{n}\)),

Bước 2: Tính diện tích còn lại (không tính mặt nước, cây xanh và vườn hoa)

Bước 3: Tính diện tích Thủy Cung

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt nước là: \(50.\frac{1}{5} = 10\) (ha)

Diện tích cây xanh và vườn hoa là: \(50.\frac{3}{5} = 30\) (ha)

Diện tích phần đất còn lại là: \(50 - 10 - 30 = 10\) (ha)

Diện tích Thuỷ Cung của công viên Đầm Sen là: \(10.\frac{3}{{100}} = 0,3\) (ha)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu