Giải bài 116 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Biết rằng lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng.

a) Để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 50 000 đồng thì cần gửi bao nhiêu tiền?

b) Một người gửi tiết kiệm 200 000 000 đồng. Sau một tháng cả tiền lãi và tiền gửi người đó nhận được là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\frac{m}{n}\)

Tìm \(\frac{m}{n}\) của a, ta tính: \(a.\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

a) Với lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, để nhận được số tiền lãi là 50 000 đồng thì cần gửi số tiền là:

\(50\,000:0,5\%  = 10\,000\,000\)(đồng)

b) Với lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, 200 000 000 đồng thu được số tiền lãi sau 1 tháng là:

\(200\,000\,000.0,5\%  = 1\,000\,000\)(đồng)

Vậy cả tiền lãi và tiền gửi người đó nhận được là:

\(200\,000\,000 + 1\,000\,000 = 201\,000\,000\) (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu