Giải Bài 12 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

DK I là Cụm dịch vụ kinh tế - Khoa học kĩ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa Việt Nam. Một nhà giàn DK I có ba tầng trên mặt nước và ba tầng hệ thống chân đỡ dưới mặt nước có độ cao như sau:

 

Sử dụng số nguyên để biểu thị các độ cao đó (so với mực nước biển).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ cao biểu thị độ cao là số dương

Độ sâu biểu thị độ cao là số âm

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu