Giải Bài 13 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Các điểm A,B,C,D trên trục số ở Hình 2 biểu diễn những số nguyên nào?

b)    Hãy điền tên E,F,G,H lần lượt cho các điểm biểu diễn các số nguyên -5, -4, -2, 3, 5 trên trục số ở Hình 3

Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở Hình 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số âm được biểu diễn ở bên trái gốc 0, số dương được biểu diễn ở bên phải gốc 0

Lời giải chi tiết

a)     Các điểm A,B,C,D trên trên trục số ở Hình 2 biểu diễn lần lượt các số -4, -2, 1, 4.

 

 


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu