Giải Bài 14 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Quan sát trục số ở Hình 5 và trả lời các câu hỏi:

a)     Điểm biểu diễn số 3 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị?

b)    Số nguyên nào có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 2 đơn vị?

c)     Số nguyên âm nào có điểm biểu diễn cách điểm 2 một khoảng là 3 đơn vị?

d)    Số nguyên dương nào có điểm biểu diễn cách điểm -1 một khoảng là 5 đơn vị?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 2 số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là a đơn vị, đó là số -a và a

Lời giải chi tiết

a)     3 đơn vị

b)    Có 2 số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 2 đơn vị, đó là số -2 và 2

c)     Số -1

d)    Số 4


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu