Giải Bài 15 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Vẽ một trục số nằm ngang, sau đó:

a)     Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị;

b)    Nêu ba cặp số nguyên có điểm biểu diễn cách đều điểm 0;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 2 số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là a đơn vị, đó là số -a và a

 

Lời giải chi tiết

a)     Số -4 và 4

b)    Ba cặp số nguyên có điểm biểu diễn cách đều điểm 0 là: -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu