Giải Bài 17 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số đối của các số nguyên sau: -54, -432, - 1 234, 767, 8 765, 100 000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của a là –a

Số đối của –a là a

Lời giải chi tiết

+ Số đối của -54 là 54

+ Số đối của -432 là 432

+ Số đối của -1 234 là 1 234

+ Số đối của 767 là -767

+ Số đối của 8 765 là -8 765

+ Số đối của 100 000 là -100 000


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu
 • Giải Bài 18 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) So sánh các cặp số sau: 52 và -25; 0 và -17; -315 và 314; 1 231 và 1 321. b) Sắp xếp các số sau: 2,-21,34,-541, -1 276, 127, -32 156 theo thứ tự giảm dần.

 • Giải Bài 16 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Quan sát trục số nằm ngang ở Hình 6, tìm các số nguyên: a) Có điểm biểu diễn nằm bên phải điểm gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó. b) Có điểm biểu diễn cách điểm 1 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó.

 • Giải Bài 15 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Vẽ một trục số nằm ngang, sau đó: a) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị; b) Nêu ba cặp số nguyên có điểm biểu diễn cách đều điểm 0;

 • Giải Bài 14 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Quan sát trục số ở Hình 5 và trả lời các câu hỏi: a) Điểm biểu diễn số 3 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị? b) Số nguyên nào có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 2 đơn vị? c) Số nguyên âm nào có điểm biểu diễn cách điểm 2 một khoảng là 3 đơn vị? d) Số nguyên dương nào có điểm biểu diễn cách điểm -1 một khoảng là 5 đơn vị?

 • Giải Bài 13 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) Các điểm A,B,C,D trên trục số ở Hình 2 biểu diễn những số nguyên nào? b) Hãy điền tên E,F,G,H lần lượt cho các điểm biểu diễn các số nguyên -5, -4, -2, 3, 5 trên trục số ở Hình 3 c) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở Hình 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.