Giải Bài 11 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bài 11

Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong mỗi tình huống sau:

a)     Máy bay ở độ cao 9 500 m;

b)    Rặng san hô ở độ sâu 20 m;

c)     Hai mẹ con cá voi mũi khoằm Cuvier đang bơi ở độ sâu 1 000 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ cao biểu thị độ cao là số dương

Độ sâu biểu thị độ cao là số âm

Lời giải chi tiết

a)     9 500

b)    -20

c)     -1 000.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu