Giải Bài 18 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     So sánh các cặp số sau: 52 và -25; 0 và -17; -315 và 314; 1 231 và 1 321.

b)    Sắp xếp các số sau: 2,-21,34,-541, -1 276, 127, -32 156 theo thứ tự giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số tự nhiên

+ Để so sánh 2 số nguyên âm -a và -b, ta bỏ 2 dấu âm rồi so sánh 2 số nguyên dương a và b. Nếu a>b thì –a < -b

Lời giải chi tiết

a)     52 > -25; 0 > -17; -315 < 314; 1 231 < 1321

b)    Ta có: -32 156 < -1 276 < -541 < -21 < 2 < 34

Vậy các số trên sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 34, 2, -21, -541, -1 276, -32 156.


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu