Giải Bài 19 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm. b) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương. c) Hai số đối nhau có tổng bằng 0.

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a)     Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.

b)    Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương.

c)     Hai số đối nhau có tổng bằng 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm có thể là một số nguyên âm, nguyên dương hoặc số 0

+ Với phát biểu sai, tìm ví dụ chỉ ra phát biểu sai

Lời giải chi tiết

a)     Sai. Ví dụ 3 + (-1) = 2 là số nguyên dương

b)    Sai. Ví dụ 1+ (-3) = -2 là số nguyên âm

c)     Đúng vì a+ (-a) = 0 với mọi a


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu
 • Giải Bài 20 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau: a) Bạn An: “ Tổng của hai số nguyên dương luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó” b) Bạn Bình: “ Tổng của hai số nguyên âm luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó” c) Bạn Chi: “ Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.

 • Giải Bài 21 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -25 m so với mực nước biển, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 10 m nữa. Độ cao mới của tàu so với mực nước biển là bao nhiêu?

 • Giải Bài 22 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Nhiệt độ trong phòng đông lạnh của công ty Bình An đang là -6 độ C. Bác Lan đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đông lạnh hai lần. Lần một giảm nhiệt độ xuống bớt 7 độ C, lần hai lại tăng nhiệt độ thêm 5 độ C. Sau hai lần điều chỉnh, nhiệt độ trong phòng đông lạnh là bao nhiêu độ C?

 • Giải Bài 23 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một nhà hàng hải sản nợ ngân hàng 30 triệu đồng, sau đó nhà hàng đã trả nợ ngân hàng 10 triệu đồng. Số dư tài khoản của nhà hàng ở ngân hàng là bao nhiêu?

 • Giải Bài 24 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Chọn số thích hợp cho [?]:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí