Giải Bài 27 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một tòa nhà có 20 tầng và 3 tầng hầm. Người ta biểu thị rằng tầng G(tầng có mặt sàn là mặt đất) là 0, tầng hầm B1 là -1 và tầng hầm B2 là -2,… Hãy dùng phép cộng số nguyên để diễn tả tình huống sau: Một người đang ở tầng 2, người đó đi thang máy lên 8 tầng và sau đó lại đi xuống 11 tầng. Cuối cùng người đó dừng lại ở tầng mấy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn phép cộng số nguyên diễn tả tình huống

Đi lên biểu thị phép cộng với số nguyên dương, đi xuống biểu thị phép cộng với số nguyên âm

Lời giải chi tiết

Phép cộng số nguyên diễn tả tình huống là 2 + 8 + (-11) = -1

Cuối cùng người đó ở tầng -1, chính là tầng B1


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu