Giải Bài 20 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau:

a)     Bạn An: “ Tổng của hai số nguyên dương luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó”

b)    Bạn Bình: “ Tổng của hai số nguyên âm luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó”

c)     Bạn Chi: “ Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Với phát biểu sai, tìm ví dụ chỉ ra phát biểu sai

Lời giải chi tiết

a)     Đúng vì nếu a, b là 2 số nguyên dương thì a+b > a; a+b >b

b)    Sai. Ví dụ (-2) + (-3) = (-5) nhỏ hơn 2 số hạng -2 và -3

c)     Đúng vì tổng 2 số âm là số âm. Tổng 2 số dương là số dương


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu