Giải Bài 28 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho 43 số nguyên, trong đó tổng của 7 số bất kì là một số nguyên âm. Chứng tỏ rằng tổng của 43 số đó là số nguyên âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có ít nhất 1 số trong số 43 số đó là số nguyên âm

Chia các số còn lại thành các nhóm, mỗi nhóm 7 số thì tổng của 7 số đó vẫn là số nguyên âm

Lời giải chi tiết

Vì tổng của 7 số bất kì trong 43 số đã cho luôn là số nguyên âm nên tồn tại số nguyên âm a trong số 43 số này. Chia 42 số còn lại thành các nhóm, mỗi nhóm 7 số thì tổng của 7 số trong mỗi nhóm vẫn là số nguyên âm. Vậy tổng của 6 nhóm chia ra cũng là số nguyên âm, gọi số này là b

Như vậy, tổng của 43 số đã cho là tổng của số nguyên âm a với số nguyên âm b nên cũng là số nguyên âm

 


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
 • Giải Bài 29 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Bạn Nam xây dựng một tháp các số như sau: a) Hãy khám phá quy luật xây tháp của bạn Nam để tìm các số thích hợp cho [?]. b) Tính tổng tất cả các số vừa tìm được ở [?]

 • Giải Bài 27 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một tòa nhà có 20 tầng và 3 tầng hầm. Người ta biểu thị rằng tầng G(tầng có mặt sàn là mặt đất) là 0, tầng hầm B1 là -1 và tầng hầm B2 là -2,… Hãy dùng phép cộng số nguyên để diễn tả tình huống sau: Một người đang ở tầng 2, người đó đi thang máy lên 8 tầng và sau đó lại đi xuống 11 tầng. Cuối cùng người đó dừng lại ở tầng mấy?

 • Giải Bài 26 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Thực hiện phép tính: a) 145 + 43 + (-145) +57 b) (-123) +101 +(-777) +99 c) (-8 955)+33 +(-45) + (-133) d) (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) +8 +10 +12 e) (-2 020) + (-598) + (-201) +498 + 301 g) (-1) + (-2) +3+4+…+ (-97) + (-98) +99+ 100

 • Giải Bài 25 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  a) Cho a là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 2 và 5; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. Tính tổng a,b. b) Cho m là số nguyên dương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau, n là số nguyên dương nhỏ nhất có bốn chữ số và p là số nguyên âm nhỏ nhất có năm chữ số. Tính m+n+p.

 • Giải Bài 24 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Chọn số thích hợp cho [?]:

 • Giải Bài 23 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một nhà hàng hải sản nợ ngân hàng 30 triệu đồng, sau đó nhà hàng đã trả nợ ngân hàng 10 triệu đồng. Số dư tài khoản của nhà hàng ở ngân hàng là bao nhiêu?

 • Giải Bài 22 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Nhiệt độ trong phòng đông lạnh của công ty Bình An đang là -6 độ C. Bác Lan đã điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đông lạnh hai lần. Lần một giảm nhiệt độ xuống bớt 7 độ C, lần hai lại tăng nhiệt độ thêm 5 độ C. Sau hai lần điều chỉnh, nhiệt độ trong phòng đông lạnh là bao nhiêu độ C?

 • Giải Bài 21 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -25 m so với mực nước biển, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 10 m nữa. Độ cao mới của tàu so với mực nước biển là bao nhiêu?

 • Giải Bài 20 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi đã lần lượt phát biểu như sau: a) Bạn An: “ Tổng của hai số nguyên dương luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó” b) Bạn Bình: “ Tổng của hai số nguyên âm luôn lớn hơn mỗi số hạng của nó” c) Bạn Chi: “ Tổng của hai số nguyên cùng dấu luôn cùng dấu với hai số nguyên đó”.

 • Giải Bài 19 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. a) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm. b) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương. c) Hai số đối nhau có tổng bằng 0.