Giải Bài 25 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Cho a là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 2 và 5; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. Tính tổng a,b.

b)    Cho m là số nguyên dương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau, n là số nguyên dương nhỏ nhất có bốn chữ số và p là số nguyên âm nhỏ nhất có năm chữ số. Tính m+n+p.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các số a,b,m,n,p rồi tính các tổng

Lời giải chi tiết

a)     a là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 2 và 5 nên a= 10; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số nên b = -100

Tổng a+b = 10 + (-100) = -90

b)    m là số nguyên dương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau nên m= 102, n là số nguyên dương nhỏ nhất có bốn chữ số nên n = 1 000 và p là số nguyên âm nhỏ nhất có năm chữ số nên p = -99 999

Tổng m+n+p = 102 + (-1 000) + (-99 999) = -98 897.


Bình chọn:
4.7 trên 32 phiếu
 • Giải Bài 26 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Thực hiện phép tính: a) 145 + 43 + (-145) +57 b) (-123) +101 +(-777) +99 c) (-8 955)+33 +(-45) + (-133) d) (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) +8 +10 +12 e) (-2 020) + (-598) + (-201) +498 + 301 g) (-1) + (-2) +3+4+…+ (-97) + (-98) +99+ 100

 • Giải Bài 27 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Một tòa nhà có 20 tầng và 3 tầng hầm. Người ta biểu thị rằng tầng G(tầng có mặt sàn là mặt đất) là 0, tầng hầm B1 là -1 và tầng hầm B2 là -2,… Hãy dùng phép cộng số nguyên để diễn tả tình huống sau: Một người đang ở tầng 2, người đó đi thang máy lên 8 tầng và sau đó lại đi xuống 11 tầng. Cuối cùng người đó dừng lại ở tầng mấy?

 • Giải Bài 28 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Cho 43 số nguyên, trong đó tổng của 7 số bất kì là một số nguyên âm. Chứng tỏ rằng tổng của 43 số đó là số nguyên âm.

 • Giải Bài 29 trang 77 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Bạn Nam xây dựng một tháp các số như sau: a) Hãy khám phá quy luật xây tháp của bạn Nam để tìm các số thích hợp cho [?]. b) Tính tổng tất cả các số vừa tìm được ở [?]

 • Giải Bài 24 trang 76 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

  Chọn số thích hợp cho [?]:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.