Giải Bài 10 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

a)     Trong các số sau: -21, 321, -11 211, 0, \(\frac{1}{{27}};\frac{{44}}{{455}}\), -955 967, số nào không là số nguyên âm?

b)    Trong các số sau: -17, -539, 666, 5 145, 987 652, -543 689, số nào không là số nguyên dương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số nguyên âm được nhận biết bởi dấu “ – “ ở trước số tự nhiên khác 0

Lời giải chi tiết

a)     Các số không là số nguyên âm là: 321; 0; \(\frac{1}{{27}};\frac{{44}}{{455}}\)

b)    Các số không là số nguyên dương là: -17, -539, -543 689.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu