Giải Bài 16 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Quan sát trục số nằm ngang ở Hình 6, tìm các số nguyên:

a)     Có điểm biểu diễn nằm bên phải điểm gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó.

b)    Có điểm biểu diễn cách điểm 1 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số âm được biểu diễn ở bên trái gốc 0, số dương được biểu diễn ở bên phải gốc 0

+ 2 số nằm khác phía điểm 0 và cách đều 0 biểu diễn 2 số đối nhau

Lời giải chi tiết

a)     Số nguyên có điểm biểu diễn nằm bên phải điểm gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 3 đơn vị là số 3, số đối của nó là -3

b)    Các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm 1 một khoảng là 3 đơn vị là -2 và 4. Số đối của -2 là 2; số đối của 4 là -4.

 


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu