Giải bài 35 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một người hỏi Py-ta-go về số học trò của ông. Ông nói: “Một nửa số học trò của tôi đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần bảy đang ngồi suy nghĩ. Số còn lại là 3 người”. Ông có bao nhiêu học trò?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính 3 người chiếm bao nhiêu phần số học trò

Bước 2: Suy ra số học trò của ông

Lời giải chi tiết

Số học trò đang học Toán, Nhạc và suy nghĩ là: \(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} = \frac{{25}}{{28}}\)

Số học trò còn lại là: \(1 - \frac{{25}}{{28}} = \frac{3}{{28}}\) số học trò, tương ứng với 3 học trò.

Vậy số học trò của ông là 28 người.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu