Giải bài 33 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ba ô tô cùng chuyển long nhãn từ một kho ở Hưng Yên lên Hà Nội. Ô tô thứ nhất, thứ hai, thứ ba chuyển được lần lượt \(\frac{1}{3};\frac{1}{5};\frac{2}{9}\) số long nhãn trong kho. Cả ba ô tô chuyển được bao nhiêu phần long nhãn trong kho?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng ba phân số biểu thị số nhãn chuyển được của mỗi xe.

Lời giải chi tiết

Cả ba ô tô chuyển được:

\(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{2}{9} = \frac{{34}}{{45}}\) (số nhãn trong kho)

Vậy cả ba ô tô chuyển được \(\frac{{34}}{{45}}\) bao nhiêu phần long nhãn trong kho.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu