Giải bài 36 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm thế nào đế chia được mà không phải cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

Đề bài

Có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm thế nào đế chia được mà không phải cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một cách chia sao cho mỗi người đều được như nhau nhưng không phải chia mỗi quả cam thành 6 phần.

Lời giải chi tiết

5 quả cam chia đều cho 6 người, thì mỗi người sẽ được \(\frac{5}{6}\) quả cam.

Vì \(\frac{5}{6} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\) nên đồng nghĩa mỗi người sẽ được \(\frac{1}{3}\) quả cam và \(\frac{1}{2}\) quả cam nữa.

Vậy ta chia như sau:

Lấy 2 quả cam, mỗi quả chia thành 3 phần bằng nhau vậy ta có 6 phần bằng nhau, chia đều cho 6 người.

Còn lại 3 quả cam, ta lại chia đôi mỗi quả cam, vậy ta có 6 phần bằng nhau, chia đều cho 6 người.

Như vậy mỗi người sẽ được \(\frac{5}{6}\) quả cam.


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí