Giải bài 27 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Đề bài

Tính các tổng sau (tính hợp lí nếu có thể):

a) \(\frac{7}{{ - 27}} + \frac{{ - 8}}{{27}}\)

b) \(\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 17}}{{39}}\)

c) \(\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} + \frac{4}{{13}}\)

d) \(\frac{{ - 13}}{7} + \frac{3}{5} + \frac{{ - 1}}{7}\)

e) \(\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép cộng hai phân số:

+ Hai phân số cùng mẫu \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

+ Nếu hai phân số khác mẫu ta quy đồng về cùng mẫu rồi cộng như trên.

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{7}{{ - 27}} + \frac{{ - 8}}{{27}} = \frac{{ - 7}}{{27}} + \frac{{ - 8}}{{27}} = \frac{{( - 7) + ( - 8)}}{{27}} = \frac{{ - 15}}{{27}} =- \frac{5}{9}\)

b) \(\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 17}}{{39}} = \frac{{18}}{{39}} + \frac{{ - 17}}{{39}} = \frac{{18 + ( - 17)}}{{39}} = \frac{1}{{39}}\)

c)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} + \frac{4}{{13}} = \left( {\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{4}{{13}}} \right) + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 17 + 4}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}}\\ = \frac{{ - 13}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} =  - 1 + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 101}}{{101}} + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 101 + 25}}{{101}} = \frac{{ - 76}}{{101}}\end{array}\)

d)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 13}}{7} + \frac{3}{5} + \frac{{ - 1}}{7} = \left( {\frac{{ - 13}}{7} + \frac{{ - 1}}{7}} \right) + \frac{3}{5} = \frac{{ - 13 + ( - 1)}}{7} + \frac{3}{5}\\ = \frac{{ - 14}}{7} + \frac{3}{5} =  - 2 + \frac{3}{5} = \frac{{ - 10}}{5} + \frac{3}{5} = \frac{{ - 7}}{5}\end{array}\)

e)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}} = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{4}{{ - 9}}} \right) + \left( {\frac{7}{{15}} + \frac{8}{{15}}} \right)\\ = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{{ - 4}}{9}} \right) + \frac{{15}}{{15}} = \frac{{ - 9}}{9} + \frac{{15}}{{15}} =  - 1 + 1 = 0\end{array}\)


Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.