Giải bài 3 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số?

a) \( - \frac{{9,4}}{{11,5}}\)

b) \(\frac{{ - 8}}{0}\)

c) \(\frac{7}{1}\)

d) \(\frac{n}{2}\;(n \in Z\mathbb{Z})\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số có dạng \(\frac{a}{b}\)(a, b là các số nguyên, \(b \ne 0\))

Lời giải chi tiết

Các phân số là c) \(\frac{7}{1}\) và d) \(\frac{n}{2}\;(n \in Z\mathbb{Z})\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu