Giải bài 1 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hãy biểu diễn bằng phần tô màu:

a) \(\frac{3}{4}\) của hình vuông

b) \(\frac{2}{3}\) của hình chữ nhật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau rồi tô màu 3 phần

b) Chia hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau rồi tô màu 2 phần

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu